(DN.ODESA) – Đảng dân tộc chuẩn bị thành lập liên minh với BYUT và khối Litvina, đây là tuyên bố hôm thứ 3 của lãnh tụ đảng Vyacheslav Kirilenko trước báo giới.

“Chúng tôi đang bắt đầu tham khảo ý kiến về việc thành lập của một liên minh khác, không phải liên minh giữa BYUT và Đảng khu vực, mà là liên minh giữa Đảng dân tộc, khối Litvina và BYUT” – Kirilenko nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng, liên minh giữa khối Yulia Tymoshenko và Đảng khu vực là không có khả năng, vì nó sẽ mang lại “mối đe dọa cho đất nước”.

“Chúng tôi hiện tại đang xem xét và có thể đi đến ký kết một thỏa thuận liên minh mới với các lực lượng chính trị trên,” – ông nói.

Lãnh tụ khối cùng tên Vladimir Litvin tuyên bố rằng, khối của ông cũng đồng ý thành lập liên minh với Đảng dân tộc và khối BYUT. Và ông đang chờ đợi kết quả đàm phán giữa hai lực lượng chính trị còn lại.

Thế còn BYUT nghĩ gì về liên minh này? Theo nguồn tin mới nhận được, khối Yulia Timoshenko (BYUT) mong muốn hơn cả là thành lập liên minh với đảng dân tộc của Tổng thống và khối Litvina, mặc dù thực tế là thương lượng việc thành lập với đảng đối lập – đảng khu vực. Đây là tuyên bố hôm nay của lãnh tụ BYUT Ivan Kirilenko.

Một đại diện của khối này Andrei Kozemiakin cho rằng, khả năng thành lập liên minh trên vào ngày hôm nay là rất cao (khoảng 70%). Tất cả mọi việc sẽ được sáng tỏ vào lúc 4h chiều.

NNC
theo Kores