Đảng của Yulia Tymoshenko một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực OTG Odessa. Chủ nhật vừa qua, ngày 30 tháng 6, một làn sóng bầu cử được tổ chức thống nhất tại các vùng nông thôn đã diễn ra tại Ukraina. Ở khu vực Odessa, các cuộc bầu cử đã được tổ chức tại các cộng đồng nông thôn Velikoploskovsky của huyện Velikomikhaylovsky, khu vực nông thôn Velikobuyalitskaya của huyện Ivanovsky, huyện Liman nông thôn Vizirsky và quận Zelenogorsk của huyện Lyubashevsky. Theo kết quả sơ bộ của việc kiểm phiếu, đảng của Yulia Tymoshenko của Đảng Liên minh Batkivshchyna đã giành chiến thắng có thể gọi là long trời, lở đất giữa tất cả các đảng tham gia các cuộc bầu cử này, theo số lượng đại biểu được bầu – đã tương ứng với 88,4%.

Kết quả chung mà các đại diện của Đảng Batkivshchyna thu được với số lượng tốt nhất so với tất cả các ứng cử viên của các đảng phái khác và các lực lượng chính trị khác, đó là dành 88,4%, đó là kết quả tốt nhất trong cuộc bầu cử quốc hội lần này tại các khu vực nông thôn. Theo người đứng đầu của đảng Batkivschyna vùng Odessa, Oleg Radkovsky, kết quả đạt được trong các cuộc bầu cử này, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của đảng cũng như những nhiệm vụ tiếp theo trong công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân.

Theo dumskaya

»Cùng chủ đề