Theo kết quả trắc nghiệm xã hội học do Viện quốc tế xã hội học Kyiv (KMIS) có 5-6 chính đảng có khả năng vượt qua ngưỡng 5% trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương các. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử chính quyền các cấp vào ngày 25 tháng 10 có thể là đảng của Tymoshenko hoặc đảng của Poroshenko. Hiện hai chính đảng này đang dẫn đầu cảm tình của các cử tri – theo kết quả điều tra xã hội học của KMIS.

Ủng hộ đảng “Batkivschina có 9,4% cử tri, BBP của Poroshenko có 8,5% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ. Vị trí thứ ba thuộc về đảng “Samopomich” (Tự cứu mình) với 7,1%. Tiếp theo là khối đối lập Oppoblock (gồm các đại diện của đảng Các khu vực trước đây) – 5,6%, Đảng cực đoan cấp tiến của Lyasko – 2,6%, đảng Cực hữu “Right Sector” – 2,3%, đảng “Ukrop” (Kolomoyskiy) – 1,8%, đảng Svoboda (của Tyagnibok) – 1,6%, đảng “Thái độ công dân” (của Gritsenko) – 1,5%, đảng “Phục hưng” – 1,1%, vv… Tổng số phiếu của các đảng khác – 3%.

Có 1,4% cử tri sẽ hủy bỏ phiếu bầu, 14,0% – quyết định không tham gia bầu cử, 36,5% – chưa xác định thái độ bỏ phiếu cho đảng nào.

Như vậy, nếu như những người chưa xác định sẽ không tới bỏ phiếu cho ai thì chỉ có 47% cử tri tham gia bỏ phiếu và sự phân phối số phiếu bầu sẽ là như sau:

  • “Batkischina” (Tymoshenko) – 19,5%;
  • “BPP” (Poroshenko) – 18,0%;
  • “Samopomich” (Sadoviy) – 14,9%;
  • “Oppoblock” (đại diện đảng Các khu vực cũ) – 11,6%;
  • Đảng cấp tiến (Lyasko) – 5,5%;
  • “Right Sector” (Yaroshh) – 4,8%;
  • “Ukrop” (Kolomoyskiy) – 3,7%;
  • “Svoboda” (Tyagnibok) – 3,4%;
  • “Thái độ công dân” (Gritsenko) – 3,1%;
  • “Phục hưng” – 2,3%…

Đảng “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng Arseny Yatsenyuk là đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Ukraina vào năm ngoái với 22,2% số phiếu bầu, tuy nhiên năm nay không đăng ký tham gia tranh cử ở cấp địa phương. Trắc nghiệm được tiến hành trên khắp các địa phương Ukraina trừ khu vực bị chiếm đóng.

Nguồn: “ZN,UA”

»Cùng chủ đề