Đảng Batkivschina ủng hộ đề xuất của ông Zelenskiy về ngày đăng quang tổng thống mới là ngày 19 tháng 5 năm 2019.

Trong quốc hội hiện đã đăng ký nhiều dự thảo khác nhau, có tới 5 phương án được đề xuất về bỏ phiếu thông qua chính thức Ngày đăng quang tổng thống mới.

Ngày sớm nhất được đề xuất là ngày 19 tháng 5. Đảng của bà Yulia Tymoshenko tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ Ngày đăng quang 19 tháng 5.

Đảng Batkivschina lý giải rằng, cần ủng hộ tổng thống mới, bởi vì bầu cử đã kết thúc quá lâu, trong khi các quyền hạn tổng thống vẫn trong tay của ông Poroshenko. Cần nhanh chóng chuyển sang công tác của tổng thống mới.

Trước đó bà Tymoshenko đã kêu gọi ủng hộ tổng thống mới và đưa ra đề xuất bất ngờ ở quốc hội.

Tuy nhiên, ngày 19 tháng 5 khó có thể trở thành ngày đăng quang tổng thống. Thứ nhất đó là ngày tưởng nhớ quốc gia, thứ 2 sẽ có rất nhiều ĐBND phản đối, vì rằng họ e ngại nếu ông Zelenskiy trở thành tổng thống thì sẽ giải tán ngay quốc hội như đại diện của đội ông đã từng tuyên bố, đặc biệt các ĐBND được bầu theo khu vực (không theo danh sách đảng, -nd).

Khả năng đăng quang tổng thống mới vào ngày đã chọn vì thế rất nhỏ. Đảng Batkivschina là đảng có ít đại diện nhất ở quốc hội (16 “tay súng”) thành thử có ủng hộ thì cũng không có trọng lượng. Các phái khác không có tuyên bố công khai ủng hộ hay không.

Ông Teteruk, đại diện phái Mặt trận nhân dân, một người từng có mặt trong buổi gặp gỡ với ông Zelenskiy ở quốc hội nói rằng đa phần các ĐBND được bầu theo khu vực sẽ không bỏ phiếu ủng hộ đăng quang tổng thống vào ngày 19 tháng 5, vì rằng họ e ngại tổng thống mới sẽ giải tán quốc hội.

Các phương án khác về ngày đăng quang có: ngày 20, ngày 27, ngày 28 tháng 5 và ngày 2 tháng 6.

Nguồn: Dialog.UA

PS/Comment: Ngày đăng quang tổng thống mới cứ tưởng là một chuyện đơn giản, xê xịch 1-2 tuần không có ý nghĩa gì, ấy thế mà trở thành một vấn đề tranh luận trung tâm của báo chí và truyền thông… Tổng thống đương nhiệm thì chờ bàn giao, tổng thống mới thì nóng lòng chờ đợi tiếp nhận trách nhiệm… Nhưng quyết định là do quốc hội bởi vì theo hiến định thì ở Ukraina thể chế nhà nước là thể chế Nghị viện-tổng thống, đồng nghĩa quyền lực nhà nước của quốc hội nhiều hơn quyền hạn của tổng thống. Quốc hội hình thành chính phủ theo quyết định của phái đa số trong một liên minh được thành lập nên.

Điều then chốt ở trong vấn đề này là hiến pháp quy định những điều kiện không thể giải tán quốc hội trước thời hạn, trong số các điều kiện đó có điều kiện: tổng thống không thể giái tán quốc hội nếu tính tới ngày hết nhiệm kỳ quốc hội là dưới 6 tháng.

Vậy ngày giới hạn đó hiện nay là ngày nào? Đó chính là ngày 27 tháng 5, nghĩa là sau ngày 27 tháng 5 thì tính tới ngày hết nhiệm kỳ của quốc hội hiện nay là dưới 6 tháng và vì thế tổng thống không thể giải tán quốc hội khóa này nữa. Thành thiwr xuất phát từ đây có thể dự báo ngày đăng quang tổng thống khả năng được quốc hội quyết định hơn cả là ngày 28 tháng 5, hoặc sau đó…

Dù sao ngày 14 tháng 5 cũng là ngày quốc hội Ukraina sẽ biểu quyết quyết định này.

»Cùng chủ đề