Đảng Người hầu nhân dân của tổng thống Volodimir Zelenskiy là thủ lĩnh của sự ủng hộ của cử tri trên cả nước hi vọng qua cuộc bầu cử quốc hội sẽ chiếm được đa số ghế tuyệt đối trong quốc hội, không dưới 226 ghế.

Ông Alexander Kornienko, người lãnh đạo chiến dịch bầu cử của đảng này tuyên bố. >>LB.ua.

“Chúng tôi dự định kêu gọi sự giúp đỡ hình thành Liên minh nhưng không biết kêu gọi ai. Điều này là chương trình tối đa của chúng tôi – hình thành Liên minh đa số chỉ từ một đảng của mình”, – ông tuyên bố.

Ông Kornienko cho rằng, điều này là thực tế nếu xét tới chiến thắng của ông Zelenskiy với 73% số phiếu bầu. “Hồi 1 tháng 1 năm 2019 cũng có ai đó từng nói là “mơ ước quá sức” đó sao.

Lưu ý rằng, bầu cử quốc hội Ukraina 2019 được tuyên là bầu cử trước thời hạn, sau khi Zelenskiy ký sắc lệnh giải tán quốc hội với lý do không còn uy tín của dân và không có liên minh đa số từ năm 2016.

Tuy nhiên quốc hội Ukraina đã tẩy chay sửa đổi luật bầu cử theo nguyện vọng của tổng thống, vì thế bầu cử quốc hội sẽ diễn ra theo luật cũ, trong đó sẽ có hai thành phần: 1 theo danh sách các chính đảng, nghĩa là cử tri có cảm tình cho đảng nào thì bỏ phiếu cho đảng đó. Trên cơ sở tỉ lệ sẽ xác định số ĐBND theo tỉ lệ phiếu bầu. Tổng số ĐBND theo danh sách sẽ là 225 người. Còn lại 225 người sẽ được bầu theo khu vực một đại biểu, nghĩa là có 225 khu vực bầu cử để chọn ra 225 ĐBND. Ngưỡng vào quốc hội đối với các đảng theo luật cũ là 5%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, phần bầu theo khu vực một đại biểu sẽ là ưu thế của các chính đảng cũ vì họ có cơ cấu mạng lưới tuyên truyền rộng khắp.

Người đứng đầu danh sách của đảng Người hầu của nhân dân sẽ là nhà chính trị học Dmitry Razumklov, ông cũng là người phát ngôn của tổng thống Zelenskiy. >>Дмитрий Разумков.

Người đứng đầu sở chỉ huy tranh cử sẽ là ông Kornienko. Ông cho biết đảng của ông đang tìm kiếm tích cực viên – 600 000 người đã đăng ký trước cuộc bầu cử tổng thống trên trang website.

Theo hãng khảo sát Rating thì hiện tại đảng Người hầu nhân dân đang dẫn đầu chỉ số cảm tình của cử tri, với ơn 43% số người được hỏi đã xác định thái độ ủng hộ trong cuộc bầu cử giả định.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề