Các cựu trưởng công tố David Sakvarelidze và Vitaly Kasko cùng với đại biểu nhân dân Victor Chumak đã thành lập đảng với tên gọi “Hvilia”

Các thành viên của nhóm sáng lập đảng mới – Sakvarelidze, Kassko, Chumak, Natalia Nivak (BPP), chủ tịch Cương lĩnh dân sự toàn Ukraina “Đất nước mới” Vladimir Kozlenko hôm thứ hai đã tiến hành cuộc họp báo ở TTX Unian.

“Chính là “Hrilia” (Làn sóng), bởi vì Làn sóng cần phải dâng lên ở trong nước và rửa sạch rác rưởi tham nhũng mà ngày hôm nay đang có. Làn sóng cần phải mang cho đất nước một sự chuyển đổi và Làn sóng cần phải làm cho đất nước đổi mới, sạch sẽ và một đất nước được tắm rửa sạch sẽ cho tất cả các công dân”, – ông Chumak nói.

Theo lời ông, đảng đặt nhiệm vụ và mục đích trở thành một đảng toàn Ukraina.

“Đảng sẽ có các cơ quan đại diện tại tất cả các địa phương của đất nước, tại các thành phố lớn, nhỏ… Và hôm nay chúng tôi đang làm công tác tổ chức lựa chọn tài nguyên”, – ông Chumak nói.

Theo lời ông Chumak, tất cả những người có nguyện vọng gia nhập đảng thì ban đầu cần phải tới Ủy ban đăng ký. Ủy ban sẽ kiểm tra và chuyển dữ liệu vào Nhóm sáng lập. Nhóm này đến lượt mình sẽ tiến hành đối thoại với ứng viên vào đảng để lựa chọn những người tốt nhất. Các thành viên mới được đề xuất tại cơ sở thành lập nên những trung tâm của đảng.

Vào cuối tháng 9 đảng dự định sẽ tiến hành Đại hội thành lập, sau đó thông cáo tuyển chọn số lượng chữ ký cần thiết (tối thiểu 10 ngàn trong 2/3 số tỉnh theo luật định) để trải qua đăng bộ ở bộ tư pháp.

Lưu ý rằng, ngày 9 tháng 7 đại biểu nhân dân Mustafa Nayem, Sergey Leschenko, Svetlana Zalischuk và Victor Ptasnik đã gia nhập đảng “Hội đoàn dân chủ”. Như vậy giờ “Hội đoàn dân chủ” đã hợp nhất với đảng mới có tên “Hvilia”. Trước đó đã đề xuất rằng Nayem, Leschenko, Zalischuk, Sakvarelidze, Kasko và Chumak được tập hợp lại trong một chính đảng.

Nguồn: Lb.ua

PS: Ông David Sakvarelidze (SN1981) là một phó trưởng công tố tối cao trẻ đến từ Gruzia. Ở Gruzia ông từng là phó thứ nhất trưởng công tố tối cao khi còn rất trẻ và đã cải cách hệ thống công tố và bộ luật hình sự ở Gruzia với sự hỗ trợ của các nước Phương Tây, trước hết là Mỹ.

Ông tốt nghiệp ĐH Tbilici năm 2004 đồng thời cả đại học Mỹ ngành chính trị học; Năm 2006-2007 học Đại học quản trị địa phương ở Nhật; Năm 2004-2005 làm trợ lý trưởng về tư pháp cho phủ tổng thống Saakasvili ; Từ năm 2007 làm phó trưởng cục kiểm sát của viện công tố Gruzia; Từ tháng 11 năm 2008 làm phó trưởng công tố tối cao Gruzia. Ở Ukraina ông được cử làm phó trưởng công tố tối cao phụ trách điều tra đặc biệt và là phó thứ nhất của trưởng công tố phụ trách cải cách cơ cấu hệ thống công tố. Sau vụ “công tố kim cương” ông bị chuyển về Odessa phục trách công tố tỉnh này và sau đó trước khi từ chức ông Sokin đã sa thải ông khỏi ngành công tố.

Ông Vitaly Kasko cũng là một cựu phó trưởng công tố tối cao Ukraina, SN1976, tp Lviv, tốt nghiệp ĐH Ivan Franko Lviv năm 1998, bắt đầu sự nghiệp trên cương vị điều tra viên, trước năm 2002 làm việc ở công tố Lviv, sau năm 2002 ở cơ quan công tố tối cao, từ năm 2005-2007 làm luật sư tư, từ năm 2007-2010 phụ trách phòng quan hệ tư pháp quốc tế của GPU, từ năm 2011 trở lại làm luật sư tư, từ tháng 5 năm 2014 làm phó trưởng công tố tối cao GPU dưới thời ông Sokin.

Ông Kasko và ông Sakvarelidze nổi tiếng về vụ bắt giữ hai quan chức công tố cấp cao được mệnh danh là “công tố kim cương” trong một vụ tham nhũng lớn.

Cả hai ông đều nói tiếng anh thông thạo, riêng ông Kasko còn là thành viên hiệp hội các nhà công tố quốc tế.

»Cùng chủ đề