Có khoảng 50 đại diện đảng �?Cánh hữu’ Ukraina (Right’s Sector) tiến hành mít tinh bên cạnh tòa nhà trụ sở của Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina, PV báo ‘LB.ua’ đưa tin. Những đòi hỏi cơ bản của họ – loại bỏ những cựu đảng viên đảng Các khu vực ra khỏi danh sách của đảng Petro Poroshenko và các đảng dân chủ khác những người đã từng theo đảng ‘Các khu vực’ và cả những cá nhân cá biệt khác, tiến hành thanh lọc trong Ủy ban bầu cử trung ương, đồng thời đưa trở lại danh sách của đảng ‘Cánh hữu’ ông Andrey Tarasenko và Roman Hmara, những người đã bị loại bỏ do có liên quan đến thời hiệu án chưa hết trong vụ đập phá tượng Lê-nin.

“Những đòi hỏi của đảng Cánh hữu: Để cho trong các danh sách của cái gọi là lực lượng Ukraina không có các cựu đảng viên đảng ‘Các khu vực’. Đồng thời chúng tôi đòi thanh lọc Ủy ban bầu cử trung ương và trả lại danh sách những người yêu nước của đảng ‘Cánh hữu’ đã bị UBBC trung ương loại bỏ, trong khi những cựu đảng viên đảng Các khu vực lại không loại bỏ khỏi danh sách”, – bà Elena Belozerskaya, người số hai trong danh sách đảng Cánh hữu nói. 

 Trong cuộc mít tinh không có gì bạo lực xảy ra ngoài đốt bom lửa. Vào khoảng 12g30 hai đại diện của Ủy ban bầu cử trung ương đến với người biểu tình và đã nhận những lá đơn của họ. 
Lưu ý rằng, Andrey Tarasenko là người đứng đầu danh sách của đảng ‘Cánh hữu’, Hmara số 16 trong danh sách.

Hoàng Xuân Kiểm
theo LB.ua