BYUT đánh giá hành động phong toả diễn đàn Rađa Tối cao của các đại biểu khối PR là để tạo cớ cho tổng thống giải tán quốc hội.

BYUT đánh giá hành động phong toả diễn đàn Rađa Tối cao của các đại biểu khối PR là để tạo cớ cho tổng thống giải tán quốc hội.

Đây là tuyên bố bên lề phiên họp của đại biểu khối BYUT Secgây Mishenko.

“Nguyên nhân thực tế duy nhất là PR, tiếc thay, đã không thể xây dựng được cái gì thay thế cho gói biện pháp chống khủg hoảng, vì vậy họ phong toả diễn đàn quốc hội. Họ phong toả cũng còn để tạo cớ cho tổng thống có thể giải tán quốc hội. Đây là lý do duy nhất để có thể phong toả hoạt động của quốc hội trong vòng 30 ngày”, – ông Mishenko tuyên bố.

Ngày hôm nay, đại biểu khối PR đã phong toả diễn đàn của Rađa Tối cao Ucraina và đưa ra yêu sách chính là chính phủ phải trình trước quốc hội chương trình chống khủng hoảng.

Thủ tướng Yulia Timoshenko tuyên bố bà sẵn sàng lắng nghe mọi đề xuất của PR về chương trình chống khủng hoảng

Phương Anh tổng hợp
theo Correspondent

»Cùng chủ đề