Tổ chức đảng “Ucraina của chúng ta” đã quyết định ra khỏi hàng ngũ đảng “NSNU” thân tổng thống.

Quyết định được Hội đồng chính trị đảng bộ Kiev thông qua với 1 phiếu chống và 6 phiếu “trắng”.

Hội đồng họp ngày 1-7 tại trụ sở đảng bộ thủ đô.

Thông báo chính thức đự định sẽ được công bố ngày hôm nay.

Hội đồng chính trị có tất cả 43 thành viên. Đảng bộ Kiev có tất cả hơn 10 nghìn đảng viên.

Ngày hôm qua, 1-7, thủ lĩnh liên minh dân sự “Kiev mới”, thành viên hội đồng chính trị đảng bộ đảng “Ucraina của chúng ta”thành phố Kiev ông Zorian Skiriak đã tuyên bố ra khỏi hàng ngũ của “NU”.

Đảng bộ Kiev không tham gia đại hội “NU”. Do đó đại hội đã đưa ra lời kêu gọi tất cả các đảng viên không tham dự đại hội nên ra khỏi liên minh.

Đáp lại, người đứng đầu đảng bộ “NU” thành phố Kiev Nhikolai Martynhenko tuyên bố, ông không dự định ra khỏi liên minh.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề