Tình hình tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 dân số của Ukraina là 42 triệu 153,2 ngàn người.

Trong năm 2018 ở Ukraina có 588 ngàn người chết (kể cả 2,4 trẻ em ở độ tuổi dưới 1 năm, sinh ra – 336 ngàn trẻ em. Cứ 100 người chết chỉ có 57 người được sinh ra.

Số người di trú trong năm 2018 cũng giảm, được đánh giá ở mức 18,6 ngàn người.

Số liệu dân số không tính tới bán đảo Crimea và phần lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass.

Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2001, dân số Ukraina là 48 triệu 415,5 ngàn người, trong đó có 32 triệu 538 ngàn người sống trong thành phố, còn 15 triệu 877,5 ngàn người sống ở nông thôn.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề