Dân số Ucraina tính đến mùng 1 tháng 7 năm 2008 có tổng cộng 46 triệu 239 nghìn 661 người. Cụ thể, dân cư các thành phố chiếm 31,6 triệu, dân ở các vùng nông thôn chiếm 14,64 triệu người. Dữ liệu trên đã được Tổng cục thống kê quốc gia Ucraina công bố.

Dân số tập trung đông nhất tại các tỉnh: Donhesk – 4,52 triệu, Dnhepropetrovsk-3,385 triệu, Kharkov – 2,785 triệu, Kiev – 2,744 triệu.

Đứng chót trong danh sách là tỉnh Chernovtsư (903 nghìn người). Cộng hòa tự trị Crưm được ghi nhận có 1,967 triệu người.

Theo số liệu thống kê trước ngày 1 tháng 4 năm 2008, ở Ucraina đã có 46 triệu 287 nghìn 138 người, cụ thể dân thành phố chiếm 31,627 triệu, nông thôn – 14,659 triệu.

Theo báo cáo mới của Ngân hàng thế giới thì đến năm 2025, dân số Ucraina sẽ bị giảm tới 20%.