Ở Kyiv chính thức và công khai ghi nhận số dân thành phố là 2 651 235 người. Số phụ nữ thủ đô nhiều hơn nam giới.

Phó chủ tịch UBHC thành phố Kyiv Dmitry Davchian công bó các dữ liệu Đăng bộ điện tử của cộng đồng ở thủ đô Kyiv.

Theo lời ông Davchian chính thức dân số Kyiv được ghi nhận là 2 triệu 651 ngàn 235 người.

“Hiện tại Kyiv là thành phố duy nhất có con số chính xác và thời sự về dân số, được ghi nhận trên đăng bộ điện tử với đầy đủ dữ liệu các thành phần”, – ông Davchian nói.

Ông lưu ý rằng, trong số dân của thủ đô thì phụ nữ nhiều hơn nam giới với tỉ lệ đáng kể.  Số phụ nữ ghi nhận được là 1 504 144 người, chiếm 56,7% tổng dân số.

Dữ liệu đăng ký cho phép kiểm soát mật độ từng khu vực của thành phố, dự báo sự phát triển thành phố trong những năm sau, đồng thời nắm được thông tin về tình hình dân số.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề