Các kết quả ban đầu của cuộc khảo sát lấy ý kiến cử tri cho thấy ông Volodymyr Zelensky, một trong hai ứng cử viên Tổng thống Ukraina tham gia vòng hai của cuộc bầu cử đang nắm trong tay đại đa số phiếu ủng hộ.

»Cùng chủ đề