Ngay khi nhận được thông tin về vụ anh Hoang Son Lam, công dân VN kinh doanh o Brno, bị cảnh sát Cz hành hung dẫn tới tử vong, ĐSQ VN tại CH Sec đã có Công hàm chính thức gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Giám đốc Cảnh sát CH Séc, Giám đốc Cảnh sát Brno và các cơ quan chức năng khác của CH Séc.