Kính gửi: – Các Hội, Đoàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina

– Các Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tại Ukraina

– Toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina và Mondova thông báo tới các Hội Người Việt Nam và toàn thể bà con người Việt toàn Ukraina, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Ukraina về việc Đại sứ quán tổ chức mở sổ tang và lễ viếng đ/c Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong 02 ngày, từ ngày 26/9/2018 đến ngày 27/9/2018. Cụ thể như sau:

Địa điểm viếng: Hội trường Đại sứ quán, Tovarna 51A, Kiev.

Thời gian viếng: Trong 2 ngày 26, 27 tháng 9 năm 2018:

– Buổi sáng:  từ 10h00 – 12h00

– Buổi chiều: từ 14h00 – 16h00

Trang phục: Nam: complet đen; nữ: trang phục công sở màu đen.

Đại sứ quán tổ chức đón tiếp tổ chức, cá nhân vào viếng trong thời gian trên. Các tổ chức đảng, đoàn thể liên hệ ông An Vũ Bình, số điện thoại: 2845734 hoặc 0930980555.

Thông báo này thay cho thông báo ngày 21/9/2018.

Đại sứ quán trân trọng./.

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI UCRAINA

»Cùng chủ đề