THÔNG BÁO

       Kính gửi:  

– Các Hội, Đoàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina 

– Các Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tại Ukraina

– Toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina 

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina và Moldova, Đảng ủy tại Ukraina thông báo tới các Hội Người Việt Nam và toàn thể bà con người Việt Nam toàn Ukraina, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Ukraina về việc Đại sứ quán tổ chức mở sổ tang và lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong2 ngày. Cụ thể như sau:

Địa điểm viếng: Hội trường Đại sứ quán, Tovarna 51A, Kyiv.

Thời gian viếng: Ngày 13, 14 tháng 8 năm 2020

– Ngày 13/8/2020: buổi sáng từ 10h00 – 13h00; buổi chiều từ 14h00- 16h00

– Ngày 14/8/2020: buổi sáng từ 10h00 – 13h00; buổi chiều từ 14h00- 16h00

Trang phục: Tang lễ.

Thực hiện quy định giãn cách của chính phủ Ukraina để phòng chống dịch Covid – 19, Đại sứ quán tổ chức có thể tiếp nhận lời chia buồn của các tổ chứchội đoàn, cá nhân qua hòm thư điện tử: binhav69@gmail.com

Đại sứ quán, Đảng ủy trân trọng thông báo./. 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI UCRAINA

»Cùng chủ đề