Nhằm thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, ngày 13/3/2019 Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Anh Tuấn đã tổ chức mời cơm đối ngoại Đại sứ Ấn Độ Partha Satpathy, Đại sứ Malaysia Dato Raja Shah và phu nhân, Đại sứ Cu Ba Natacha Diaz Aguilera và phu quân mới sang nhận nhiệm vụ tại địa bàn Ukraina. Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của Đại sứ Moldova tại Ukraina Ruslan Bolbocean và phu nhân là địa bàn Đại sứ quán ta tại Ukraina kiêm nhiệm.

Trong bầu không khí hữu nghị và thân tình, các Đại sứ đã trao đổi tình hình chính trị đối ngoại, kinh tế của mỗi nước, tình hình trước cuộc bầu cử TTh Ukraina sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới. Đồng thời, các Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã tổ chức rất thành công cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ tại Hà Nội vào cuối tháng 2 vừa qua.

Nhâp dịp này, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và Đại sứ Malaysia Dato Raja Shah cũng đưa ra ý tưởng về việc tổ chức chương trình Ẩm thực châu Á tại Ukraina dự kiến diễn ra vào tháng 6 tháng đầu năm 2019 tại Tòa thị chính thành phố Kyiv. Chương trình nhận được sự ủng hộ của Đại sứ các nước, trong đó đặc biệt còn có sự tham gia của các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia…

Buổi gặp mặt được tổ chức tại nhà hàng NĂM, một trong số những nhà hàng ẩm thực Việt Nam nổi tiếng tại trung tâm Kyiv. Đây cũng là dịp để Ta quảng bá và giới thiệu văn hóa, ẩm thực Việt Nam cho bạn bè quốc tế tại địa bàn.

Tin từ Đại sứ quán cung cấp

 

 

»Cùng chủ đề