Nền kinh tế Ucraina sẽ bắt đầu vượt qua hậu quả của khủng hoảng ngay trong năm nay, đại sứ Mỹ tại Ucraina ông William Tailor tin tưởng.

Tuy nhiên ông nhấn mạnh, ban lãnh đạo đất nước vẫn sẽ phải có những quyết định phức tạp và bất thường trong lĩnh vực kinh tế.

“Kinh tế Ucraina sẽ bắt đầu hồi phục trở lại ngay trong năm nay. Mặc dù vậy lãnh đạo đất nước vẫn còn phải đối đầu với những thách thức lớn và những quyết định không dễ dàng”, – đại sứ nhận xét trong một bài viết cho tạp chí “Zerkalo nedeli” trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ tại Kiev.

Ông Tailor cũng nhấn mạnh, cần phải nhanh chóng có những quyết định bất thường, liên quan đến cải cách các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội.

“Ucraina đang trải qua thời kỳ không đơn giản trong phương diện đời sống chính trị và kinh tế. Và các quyết định không dễ dàng cần phải đưa ra trước kỳ bầu cử tổng thống”, – ông tuyên bố.

Ông cũng liệt kê những lĩnh vực cần phải cải cách ngay lập tức để đảm bảo sự phát triển thành công tiếp theo của Ucraina.

“Những bất đồng chính trị đã cản trở Ucraina thực hiện những thay đổi cần thiết trong hệ thống toà án, thị trường nhà đất, hệ thống chống tham nhũng, môi trường đầu tư và hiến pháp. Những thay đổi này là cần thiết nhằm giúp cho Ucraina tiếp tục phát triển như một quốc gia dân chủ, thành công trong cộng đồng châu Âu”, – ông Tailor phát biểu.

Lê Tâm
theo Podrobnosti