Kỳ thi tuyển sinh năm 2018 đã cho thấy những nhu cầu đào tạo ngành nghề nào đang được gia tăng ở Ukraina.

Trước hết đơn hàng đào tạo của nhà nước đã tăng lên trong các ngành giáo dục, chuyên gia công nghệ thông tin và các ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng giáo dục và khoa học Lilia Hrynevych bình luận khối lượng đơn đặt hàng của nhà nước cho đào tạo chuyên gia được chính phủ vừa thông qua như sau. >>пресс-служба МОН.

Đối với các trường đại học thuộc bộ giáo dục và khoa học quản lý thì đơn hàng được gia tăng đối với nghề dạy học – từ 17% trong năm 2017 lên 17,6% trong năm 2018, trong linh vực nông nghiệp từ 6,7% trong năm 2017 lên 6,9% trong năm 2018, còn trong ngành công nghệ thông tin từ 12% lên 12,1% trong năm 2018.

Nói về con số tuyệt đối thì chúng tôi có thể nói về gia tăng đơn hàng của khoa học tự nhiên – lên 2,4% so với năm ngoái, về toán và khoa thống kê – 4,4%, đơn hàng cho các ngành vật liệu học được tăng lên gấp đôi.

Bà bộ trưởng lưu ý rằng, với sự gia tăng đơn hàng đối với các chuyên gia mà nhà nước cần thì đơn hàng các ngành mà thí sinh ưa thích lại giảm vì nhu cầu giảm trên thị trường lao động.

“Xét tới tình hình nhu cầu lao động thì khoảng 5% số tuyệt đối nghề nghiệp bị giảm đi, quyền học khóa chính thức vì thế giảm theo đơn đặt hàng. Nhìn chung nhà nước đã giảm 10% đơn hàng đào tạo cho các trường đại học. Đơn đặt hàng của nhà nước chỉ ở mức 191 ngàn với 170 ngàn đào tạo hệ chính quy.

Trong năm 2018 nhà nước nói chung là sẽ không chi tiền đào tạo luật gia theo hình thức tại chức.

Đơn đặt hàng theo các ngành hành chính, quản trị cũng giảm khoảng 5,7%. Theo các ngành xã hội đơn hàng giảm 13,4%, ngành khách sạn, nhà hàng giảm 9% tính theo con số tuyệt đối”, – bà Hrynevych nói.

Bộ trưởng Hrynevych lưu ý rằng vào ngày 12 tháng 7 trên các Văn phòng điện tử của thí sinh sẽ chính thức mở cửa nhận đơn xin nhập học vào các trường đại học.

Bà đề nghị các thí sinh làm các thủ tục cần thiết và điều chính các dữ liệu trên “Văn phòng điện tử” của mình để dự tuyển đại học diễn ra được suôn sẻ, đặc biệt nếu ưu tiên cho chính xác, đồng thời lựa chọn trường cũng chính xác. >>выбрать нужный вуз.

Những sai sót thường xảy ra khi đăng ký dữ liệu Văn phòng điện tử và cách sửa chữa>>> đây 

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề