Đại diện Ukraina trong nhóm tiếp xúc ba bên ở Minsk Leonid Kuchma từ nhiệm do sức khỏe. Thư ký của cựu thổng thống Kuchma Daria Olifer thông báo trên Fb. >>Фейсбуке.

Theo lời bà Olifer Kuchma đã cám ơn tất cả các bên đã hợp tác trong công tác của nhóm hỗn hợp ba bên.

Bà Olifer cũng cho biết đại diện phái bộ SMM OSCE Martin Sidic cũng “cám ơn ông Kuchma do những đóng góp có giá trị và sự sáng suốt, cũng như sự trung thành với Ukraina của ông trong quá trình làm việc ở Minsk”.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề