Đại diện tổng thống Ukraina tại quốc hội Irina Lutsenko đánh giá rằng, ngoài các thiệt hại trực tiếp cần phải tính cả thiệt hại do phải phục hồi địa phương này.

Cho tới ngày hôm nay thiệt hại từ việc chiếm đóng Donbass đạt tới mức 50 tỉ đô la.

Như PV TTX Unia đưa tin, bà Irina Lutsenko nói trong phiên họp của Hội đồng hiệp thương ở quốc hội.

“Cho tới ngày hôm nay thiệt hại do Donbass bị chiếm đóng đã được tính toán và đạt con số trên 50 tỉ đô la Mỹ. Và chúng tôi chưa nói tới các chi phí để phục hồi lại khu vực này mà Ukraina phải chịu đựng khi các khu vực này được trở về Ukraina. Và chúng tôi cũng chưa biết bao giờ thì các lãnh thổ này được trở về và khi đó cần phái đầu tư tiền để phục hồi khu vực này”, – bà Lutsenko nhấn mạnh.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề