Phó chánh Ban thư ký Tổng thống, đại diện của Tổng thống tại quốc hội Ucraina, ông Igor Popov dự báo rằng, Tòa pháp hiến của Ucraina sẽ thừa nhận là không hợp hiến một số điểm của luật “Về những thay đổi được đưa vào trong một số văn bản lập pháp về bầu cử tổng thống Ucraina”, và điều đó sẽ dẫn đến việc thay đổi luật này trong chiến dịch tranh cử.

Phóng viên của hãng thông tấn “UNIAN” cho biết rằng, ông Popov đã nói như vậy trong khi trả lời phóng vấn báo chí về việc Quốc hội đã vượt được phủ quyết của Tổng thống về những thay đổi trong luật bầu cử người đứng đầu quốc gia.

Ông lưu ý rằng, Tổng thống có một khả năng thưa kiện với Tòa pháp hiến nhưng chỉ sau khi tài liệu này đã có hiệu lực.

Ông nói thêm: “Chưa chắc Tổng thống đã muốn ký cái luật chưa hoàn thiện này bởi vì như vậy thì phải chia sẻ trách nhiệm chính trị về những hậu quả do hiệu lực của luật này gây ra”.

Ông ta thông báo rằng, trong bản tường trình lên Tòa pháp hiến cũng sẽ có thưa kiện cả những điểm về quy trình thông qua quyết định về sự vượt qua sự phủ quyết của Tổng thống.

Như “DN Odesa” đã đưa tin, hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2009 Quốc hội của Ucraina đã vượt được sự phủ quyết của Tổng thống về bổ sung vào luật bầu cử tổng thống Ucraina với số phiếu quá bán tuyệt đối.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN