21 tháng 3 UNN. Quyết định tương ứng về tình trạng khẩn cấp được đưa ra vào ngày 21 tháng 3 trong cuộc họp của ủy ban về các tình huống khẩn cấp và an toàn công nghiệp, UNN dẫn nguồn cơ quan báo chí của UBHC tỉnh Kharkiv đưa tin.

Khi bắt đầu cuộc họp, chủ tịch của UBHC tỉnh Alexey Kucher lưu ý rằng dịch bệnh COVID-19 đã được xác nhận vào đêm hôm trước ở một phụ nữ Kharkiv.

Bà ấy ở tỉnh Kyiv, nhưng đường đi và những người mà bà ấy tiếp xúc chưa được xác lập, có hay không trong số họ là người Kharkiv.

Chúng tôi đang làm điều này bây giờ, nhưng chúng tôi không thể lãng phí thời gian. Với điều này và thực tế là tình hình đang trở nên phức tạp hơn về tổng thể, chúng tôi cho rằng cần phải đưa ra một tình huống khẩn cấp trong tỉnh kể từ hôm nay, ông Alexey Kucher nói.

“Liên quan đến quyết định này, người đứng đầu các đơn vị cấu trúc của UBHC, các quận và chính quyền địa phương đã nhận nhiệm vụ đảm bảo thực hiện các biện pháp cho việc không phát tán COVID-19. Cơ quan Phát triển Cơ sở hạ tầng Giao thông, UBHC được chỉ thị để phân tích vấn đề về khả năng dừng hoàn toàn giao thông công cộng trong tỉnh và xây dựng một quy trình trong trường hợp này”, – trong thông báo cho biết.

Đồng thời, chủ tịch UBHC đảm bảo rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng sẽ hoạt động như bình thường, vấn đề vận chuyển công nhân của các doanh nghiệp này sẽ được giải quyết.

Các nhà lãnh đạo của các huyện giáp ranh khu vực Lugansk và Donetsk, theo lệnh được ban hành sau cuộc họp của Ủy ban này cần chuẩn bị một kế hoạch hành động trong trường hợp cấm đi qua biên giới.

“Để thanh lý hậu quả của tình trạng khẩn cấp trong khu vực, một trụ sở sẽ được thành lập, đứng đầu là ông Mikhail Chernyak, phó chủ tịch UBHC. Theo ông, tất cả các dịch vụ liên quan đến việc loại bỏ hậu quả của sự lây lan dịch bệnh COVID-19 đều chuyển sang chế độ khẩn cấp. Về các tổ chức y tế – họ phải sẵn sàng làm việc trong điều kiện lây lan bệnh và được cung cấp mọi thứ nhu yếu y tế cần thiết,”, – cơ quan báo chí thông báo.

Cuộc họp cũng thảo luận về việc tăng cường các hoạt động kiểm dịch trong tỉnh. Cụ thể, đó là về sự cần thiết phải tuân thủ chế độ mặt nạ tại các trung tâm vận chuyển và mua sắm.

Ông Valery Sokurenko, người đứng đầu sở tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Kharkov đã báo cáo về các biện pháp nhằm đảm bảo sự tự cách li, cô lập của những người trở lại tỉnh này từ các quốc gia có tình huống dịch tễ học nguy hiểm. Bây giờ hiện có những vi phạm chế độ kiểm dịch bởi một số cá nhân. Để kiểm soát chế độ này cần thu hút sinh viên và học viên của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Bộ Nội vụ tham gia.

Hiện tại ở Ukraina đã ghi nhận 41 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Một số thành phố đã áp dụng tình trạng khẩn cấp, trong đó có cả thủ đô.

Tính đến tối ngày 20 tháng 3, chế độ khẩn cấp đã được ban bố ở các tỉnh Zhytomyr, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Kyiv, cũng như ở tp Kyiv. Ở những khu vực này, các trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi nhận. Vào ngày 20 tháng 3, các trường hợp nhiễm trùng đầu tiên đã được xác nhận tại khu vực Lviv, Ternopol và Kharkiv. Chính quyền khu vực Lviv chưa công bố giới thiệu chế độ khẩn cấp.

Đến ngày 21 tháng 3, Ukraina đã ghi nhận 42 trường hợp nhiễm nhiễm coronavirus (chẩn đoán bệnh nhân ở Lutsk vẫn chưa được xác nhận chính thức). Có những bệnh nhân mắc COVID-19 ở Chernivtsi (25), Kyiv (3), Zhytomyr (2), Ivano-Frankivsk (2), Dnipropetrovsk (2), Donetsk (1), Kharkiv (1), Lviv (1), Ternopol (1), Volyn (1) tỉnh và thành phố Kyiv (3). Ba trong số các bệnh nhân đã chết: ở các tỉnh Chernivtsi, Zhytomyr và Ivano-Frankivsk.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề