Danh sách  MIrotvorets là danh sách những người có thái độ hoặc hành vi chống lại nền độc lập, chủ quyền của Ukraina, ủng hộ Nga trong các hành động xâm lược, li khai và chia rẽ Ukraina. Danh sách này do trợ lý bộ nội vụ sáng lập vào năm 2014.

Những người được đưa vào danh sách sẽ có kèm theo các cứ liệu, dữ liệu, bằng chứng về những hành động tyrais với luật pháp Ukraina để cơ quan điều tra có thể sử dụng làm dữ liệu trong các cuộc điều tra tố tụng.

Ông Vadim Novinskiy là đại biểu nhân dân ở quốc hội Ukraina thuộc phái “Oppoblock”, và ông cũng là người gắn bó với Nhà thờ chính thống giáo Ukraina thuộc đức cha xứ Moskoviy.

Các tác giả trang thông tin “Mirotvorets” đã đưa các dữ liệu về ông Vadim Novinskiy vùng với những phát ngôn đe dọa nền độc lập và chủ quyền Ukraina, nhưng lời tuyên truyền thân Nga, theo cái gọi là “Thế giới Nga” dưới danh nghĩa nhà thờ chính thống giáo Ukraina xứ Moskoviy.

“Ông Novinskiy là người chống lại sự độc lập của Nhà thờ chính thống giáo Ukraina khổi nhà thời của nước Nga xâm lược. Ông lãnh đọa và chi tiền cho các hoạt động hướng tới chia rẽ dân tộc. Ông cũng từ chối có cuộc xâm lước của quân đội Nga chống Ukraina”, – trong dữ liệu về Novinskiy trên trang “Mirotvorets” ghi.

Vadim Novinckiy là ai? (comment):

Vadim Novinskiy (SN1963, Novgorod) là một doanh nhân Nga (Novozavodsk), trở thành tài phiệt ở Nga, sau đó xuất hiện ở Ukraina dưới vai trò nhà đầu tư ở nhiều thành phố tỉnh Dnipropetrovsk, tp Sevastopol và bán đảo Crimea, chủ tịch tập đoàn “Smart-Hollding”. Tháng 5 năm 2012 nhận quốc tịch Ukraina từ Yanukovich và sau đó trở thành đại biểu nhân dân Ukraina.
Mới đây Novinckiy tuyên bố: Nếu nhà thời chính thống giáo Ukraina trở nên độc lập thì sẽ có nội chiến xảy ra!

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề