Cơ quan chống tham nhũng tích cực nhất được xem là cơ quan chống tham nhũng quốc gia (NABU).

Tuyệt đại đã số dân chúng (80%) cho cuộc chống tham nhũng ở Ukraina là không thành công, đồng thời có 46% cho là hoàn toàn thất bạ.

Đó là kết quả khảo sát xã hội học của Quỹ “Sáng kiến dân chủ” và Trung tâm Razumkov.

Trắc nghiệm xã hội học được tiến hành từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 tại khắp các địa phương Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng. Tham gia khảo sát có 2004 người được lựa chọn tùy ý. Sai số lý thuyết là 2,3%.

Có 43% những ngwif được hỏi không thấy một cấp chính quyền nào tích cực đấu tranh với tệ nạn tham nhũng ở Uraina. Số dân còn lại xem các cơ quan báo chí truyền thông đấu tranh tích cực với nạn tham nhũng, nhà báo – 26%, NABU – 24%, các tổ chức xã hội – 21%, tự người dân đấu tranh – 12%.

Trong số các chế định nhà nước có chức năng chống tham nhũng theo những người được hỏi thì cơ quan chống tham nhũng tốt hơn cả là: Công tố đặc biệt chống tham nhũng quốc gia (của NABU) – 10%, Hãng ngăn ngừa tham nhũng nhà nước – 9%.

Không nhìn thấy công tác chống tham nhũng của Tổng công tố tối cao – 5%, của SBU – 6%, của cảnh sát – 3%, của tòa án – 2%, của tổng thống 3%, trong chính phủ và các bộ – 2%, trong quốc hội – 1%, trong chính quyền địa phương – 2%.

Người dân tin cậy các chế định tích cực chống tham nhũng: các đại diện của các tổ chức xã hội – 42%, các chuyên gia từ phương tây – 41%.

Sẵn sàng tin cậy giao công việc chống tham nhũng cho quốc hội – 10%, cho các thâm phá và tòa án – 10%, cho các đại diện tổng thống – 6%.

Đa số dân (54%) cho rằng cần phải bằng lập pháp cho phép sử dụng các biện pháp khiêu khích quan chức tham nhũng (nhử tham nhũng để bắt, -nd), trong khi đó có 26% số người được hỏi không đồng ý với biện pháp khiêu khích.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề