“Việc các cộng đồng dân cư bị ngắn cản chuyển sang theo nhà thờ Ukraina một cách nhân tào đã làm chậm trễ quá trình chuyển đổi nhà thờ”, – Bộ văn hóa Ukraina đánh giá.

Người phụ trách công tác tôn giáo Andrey Yurash phát biểu trên kênh 5 cho biết: Có khoảng 350 nhà thờ xóm đạo thuộc Nhà thờ Nga trước đây nay đã chuyển sang theo nhà thờ Ukraina. >>“5 канала”

“Có 340 nhà thờ đã làm lại giấy tờ đăng ký. Hiện chưa phải tất cả nhà thờ chuyên sang làm thủ tục pháp nhân ở mức hồ sơ. Tôi muốn nói là khi xóm đạo họp lại và đồng ý làm thủ tục đăng ký mới nhưng chưa qua thủ tục ghi nhận chính thức”, – ông Yurash nói. Theo lời ông quá trình bị nhân tạo hóa, nghĩa là có những sự kháng cự nhân tạo.

Nguồn: lb.ua//5 Canal

»Cùng chủ đề