Ngày 1 tháng 1 năm 2018 có 3 ngàn 300 người nhập cảnh vào Ukraina trải qua kiểm tra trắc sinh học, trong số đó có 1 ngàn 900 là công dân Nga. Trợ lý cơ qua quản lý cửa khẩu Oleg Slobodan thông báo trên kênh “112 Ukraina”. >>“112 Украина”.

“Trong ngày đầu tiên công tác của hệ thống kiểm soát trắc sinh học ở biên giới đã có 3300 người nước ngoài trong số những người buộc phải qua kiểm tra trắc sinh học khi đi qua cửa khẩu, trong số đó có 1 900 ông dân Nga.

Hệ thống đã làm viết bình thường, không có trở ngại nào và cũng không có tình huống xung đột hoặc khiêu khích. Các công dân phản ứng với điều này bình thường”, – ông Slobodian nói.

Lưu ý rằng, quyết ddnhj kiểm tra trắc sinh học bắt đầu có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Công dân của 70 quốc gia, trong đó có LB Nga buộc phải trải qua kiểm tra trắc sinh học khi nhập cảnh và xuất cảnh Ukraina.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề