Tính đến 12h ngày 26-6-2020, Người Việt Thành phố Kiev bị nhiễm là 13 ca. Kharcov 1 ca bị lây nhiễm từ người trông trẻ, người tây trông trẻ có bố đẻ bị nhiễm, Tại Odessa bà con Lang Sen đã đi xét nghiệm nhiều, nhưng do có hai cách thử một cách là thử Tets, gọi tắt là (PCR) tức là lấy tiết dịch trong cổ họng để xét nghiệm, nếu bị bệnh thì có ngay kết quả dương tính.

Còn cách thứ 2 là thử kháng thể trong máu, kết quả không thể hiện là dương tính, mà khi trong máu có virus lạ, trong người sẽ sản sinh ra virus kháng thể cao hơn đẻ bảo vệ và tiêu diệt virus lạ, còn ở đây họ chỉ thông báo kết quả kháng thể chống lại Virus là bao nhiêu nên sẽ khó hiểu hơn, nhưng điều dễ hiểu là trong máu đã bị có Virurss lạ, Tại nhà một Làng Sen bác sỹ cho thuốc về nhà nhỏ và yêu cầu tự cách ly, hẹn sau một tuấn vào thử lại.

Như vậy tại Làng sen ngoài hai bệnh nhân cũ thì hôm nay đã có thêm hai người mới đang có kháng thể virus cao,  tổng ở làng sen là 4 ca, hai ca dương tính viruscorona và hai ca có kháng thể cao trong máu. ( Người Trung Quốc ở Làng Sen bị niễm là 4 người) không trong danh sách này.

Điều đáng chú ý ở đây là, hai người đang bị cao kháng thể virus mới chỉ là F3 trong Làng Sen khi tiếp xúc với bệnh nhân, cho nên việc xét nghiệm thực tiễn đã cho thấy phải kiểm tra hai thậm trí đến ba lần, kể cả những người F1 hiện nay đang là âm tính cũng cần phải cách ly và để ý đến sức khỏe của mình.

Ở Làng Sen ngoài số F1 đã đi xét nghiệm hết, chỉ còn một trường hợp, nhưng F2 cũng nên đi xét nghiệm sớm, để nếu có bị kịp thời chữa trị, theo thông báo của bác sỹ đang điều trị hai bệnh nhân đầu tiên thì ngày hôm nay sức khỏe của một bệnh nhân yếu hơn, đã phải thở trợ giúp bằng máy thở, nên mọi việc đang hết sức nghiêm trọng, mọi người không được chủ quan.

Phóng viên báo NV Ukraina

»Cùng chủ đề