Đại sứ Việt Nam đi miền Đông thăm hỏi chúc Tết bà con…Đại sứ Việt Nam đi miền Đông thăm hỏi chúc Tết bà con nhân dịp Tết

Posted by Người Việt Ukraina on 6 Tháng 2 2016

Đại sứ Việt Nam đi miền Đông thăm hỏi chúc Tết bà con…Đại sứ Việt Nam đi miền Đông thăm hỏi chúc Tết bà con nhân dịp Tết

Posted by Người Việt Ukraina on 6 Tháng 2 2016

Video do đại sứ quán cung cấp

»Cùng chủ đề