Ngày Cờ quốc gia cựu tổng thống Petro Poroshenko chúc mừng tất cả các công dân Ukraina, chúc mừng sự thành công trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ukraina. Ông Poroshenko công bố lời chúc mừng xúc động nhân Ngày Cờ quốc gia Ukraina và Ngày độc lập.

“Chúc mừng Ukraina nhân Ngày cờ quốc gia! Trong Ngày tuyệt vời này tôi đặc biệt càm nhận thấy sự thống nhất của chúng ta, tôi tự hào bởi nhà nước ta và người Ukraina”, – ông Poroshenko viết.

Theo lời ông Poroshenko, các công dân Ukraina đủ sức mạnh để đứng vững và chiến thắng trong cuộc đấu tranh vì quyền tự chủ quốc gia. “Tôi tin tưởng chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh vì Tự Do, vì độc lập quốc gia, vì quyền xây dựng một tương lai thịnh vượng trên đất nước của mình do Chúa ban tặng”, – ông Poroshenko viết.

Lưu ý rằng, cờ của chúng ta cũng từng có lúc không p-hải xanh-vàng, một số sự kiện chưa rõ ràng về Ngày Cờ quốc gia owrt Ukraina.

ĐSQ Ukraina ở Mỹ tổ chức treo cờ quốc gia trên nóc tòa đái sứ quán…

Trong Ngày cờ quốc gia tổng thống Zelenskiy viết lời kêu gọi tất cả người Ukraina tổ chức Flashmob trên toàn cầu để trưng cờ quốc gia Ukraina cho thế giới thấy.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề