Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên xô, ông Mikhail Gorbachov gần đây đã tích cực phát biểu phê phán chính quyền. Ông nói ở nước Nga thiếu một nghị viện và tòa án độc lập. Ông đồng thời chỉ ra tính chưa hoàn thiện của hệ thống tư bản phương tây.

Ông nói với hãng thông tấn AP: “Tôi phê phán nhiều đảng nước Nga thống nhất và nói điều đó công khai. Đó là đảng của những người quan chức, một phương án (đảng) tệ hơn đảng cộng sản Liên xô. Còn Nghị viện nước Nga thì tôi không thể gọi là độc lập, Tòa của chúng tôi cũng không tương ứng với đòi hỏi của Hiến pháp”.

“Tình hình ở các nước phương tây cũng còn xa với lý tưởng. Khủng hoảng kinh tế thế giới cho thấy hệ thống tư bản cần lĩnh hội một số yếu tố của chủ nghĩa xã hội để tránh những cố gắng “lợi nhuận tối đa”.

Chúng ta cần phải nghĩ cách thông qua G20 (20 quốc gia lớn) hoặc những tổ chức khác để tìm kiếm mô hình phát triển và hợp tác”.

Ông cho là cần  kết hợp tính cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản với tính nâng đỡ xã hội của chủ nghĩa xã hội.

Ông nhắc lại rằng ông là người không cố ý thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, không hề mong tan rã Liên xô. Ông hy vọng một ngày nào đó một Liên bang mới giữa Nga, Belorus, Kazacstan, Ucraina được thiết lập.

Ông nhìn nhận thất bại của mình một cách triết học. Ông nói: Tự tôi với tư cách là nhà chính trị thì đã thua cuộc. Nhưng ý tưởng mà tôi mang, dự án mà tôi làm có một ý nghĩa lớn lao đối với đất nước và thế giới.

Khi người ta hỏi ông về việc ông tham gia quảng cáo thì ông trả lời: Quỹ từ thiện của tôi lúc nào cũng cần tiền. Tôi đã quảng cáo cho “Louis Vuitton” và “Pizza Hut” và ông không loại trừ còn có những hợp đồng khác tiếp tục

Hoàng Xuân Kiểm