Ông nói: “Tòa án tối cao của Ucraina có thể bãi bỏ quyết định về lần bầu cử thứ ba của kỳ bầy cử Tổng thống năm 2004. Bằng cách đó V.Yushenko phải từ bỏ chức vụ đứng đầu nhà nước

Ông nói: “Tòa án tối cao của Ucraina có thể bãi bỏ quyết định về lần bầu cử thứ ba của kỳ bầy cử Tổng thống năm 2004. Bằng cách đó V.Yushenko phải từ bỏ chức vụ đứng đầu nhà nước”.

“Theo kết quả điều tra xã hội học của viện nghiên cứu xã hội học quốc tế thì khoảng 75% những người được hỏi cho là Tổng thống V.Yushenko cần phải từ chức, 56% cho là có thể tiến hành thủ tục bãi miễn. Tâm lý của xã hội hiện nay là không để cho Tổng thống yên, người ta đòi hỏi ở Tổng thống những hành động kiên quyết hoặc là thoái vị, rút lui”.

Cựu Thủ tướng Ucraina, ông V.Pustovoytenko hôm nay cũng họp báo và ông nói rằng “V.Yushenko cần phải từ chức và tuyên cáo về bầu cử đồng thời cả Quốc hội lẫn Tổng thống”. Ông nói: “Tôi cho rằng, vì nhân dân Ucraina mà Tổng thống nên thoái vị mà điều đó đồng thời với một cuộc bầu cử Quốc hội với mục đích làm ổn định tình hình chính trị Ucraina. Một cuộc bầu cử như vậy cần phải tổ chức vào tháng 6”. Ông nói tiếp:

Để bình ổn chính trị, thoát ra khỏi khủng hoảng cần có sự thỏa thuận giữa Tổng thổng, Quốc hội, khối BYUT, đảng Regiony để chọn một chính phủ kỹ thuật trung gian thay vì chính phủ hiện tại trong kỳ vận động tranh cử.

Hoàng Xuân Kiểm