Cựu tổng thống Ucraina Leonhid Kuchma đã đề nghị khối Đảng khu vực phong toả diễn đàn Rađa Tối cao cho đến khi thông qua luật mới về bầu cử đại biểu quốc hội với danh sách mở.

Ông Kuchma đã đưa ra đề xuất trên với thành viên đảng khu vực Nhikolai Azarov trong hội thảo bàn tròn về đề tài: “Cải cách Hiến pháp và quy trình bầu cử tại Ucraina”, hãng UNIAN cho biết.

Nói về triển vọng ra khỏi khủng hoảng chính trị và kinh tế của Ucraina ông Azarov nhấn mạnh: “Theo quan điểm của tôi bầu cử đồng thời tổng thống và quốc hội là hoàn toàn đúng lúc”.

Theo ông, việc đó là khôn ngoan nhằm ngăn tổng thống tân cử có thể xây dựng quốc hội theo ý đồ của mình hoặc ngược lại quốc hội khóa mới sẽ tác động đến chiến thắng của một ứng cử viên tổng thống.

Đồng thời ông Azarov cho rằng phải tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn sớm nhất có thể, “nhưng tất cả phải tiến hành phù hợp với hiến pháp và pháp luật”.

Hội thảo đi đến nhất trí trong đất nước lâu nay đã tồn tại vấn đề thời sự về việc thay đổi nền pháp lý bầu cử, cụ thể là bỏ hệ thống danh sách kín các đảng ứng cử.

“Bản thân đời sống đòi hỏi Rađa Tối cao phải thông qua luật bầu cử mới. Vì xã hội không chấp nhận luật bầu cử hiện hành”, – ông Azarov nói.

Về phần mình cựu tổng thống Kuchma đề nghị với đảng khu vực: “Đảng khu vực là đảng lớn nhất. Hãy phong toả diễn đàn (quốc hội) đi, cho đến khi nào họ thông qua luật mới. Các bạn biết làm điều đó đấy”.

Đáp lại ông Azarov nói ông sẽ trình đề nghị ra hội đồng khối xem xét.

Lê Tâm
theo UNIAN