Ukraina phải thành lập một cơ quan điều phối liên ngành để quy trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất của Nga tới tòa án hình sự quốc tế do cuộc xâm lược ở Crimea và Donbass.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina, cựu thẩm phán tòa hình sự quốc tế (2001-2005), đại diện của Ukraina ở Liên hợp quốc về các vấn đề nhân quyền (2006-2010) Volodimir Vasilenko tuyên bố trước cuộc họp báo ở Kyiv. >>УНИАН.

“Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa trên bình diện “ai là ai”: Ai đã triển khai cuộc chiến tranh xâm lược, ai thực hiện, ai tiếp tục và thông qua các hành động của ai để gây nên thiệt hại cho nhà nước Ukraina và các pháp nhân cũng cho các cá nhân của Ukraina. Tương ứng là nhà nước Ukraina như là nạn nhân của cuộc xâm lược có các tiền đề để đưa ra những đòi hỏi nước Nga với tư cách là chủ thể công pháp quốc tế đã thực hiện các hành động xâm lược”, – ông Vasilenko tuyên bố khi ông binh luận dự luật được quốc hội vừa thông qua về tái hội nhập Donbass.

Vì vậy, như ông Vasilenko đánh giá, trong luật đã tiên liệu nghĩa vụ của chính phủ lập cơ quan liên tịch giữa các ngành để chuẩn bị những khiếu nại chung đối với nước Nga với tư cách là quốc gia xâm lược.

“Đây là điểm quan trọng nhất trong luật này. Bây giờ cần đạt được việc thực hiện các biện pháp cần thiết để thành lập ủy ban như thế”, – luật gia này nhấn mạnh.

Như đã thông báo, có 280 đại biểu nhân dân đã bỏ phiếu thông qua dự luật số 7163 “Về các đặc điểm của chính sách nhà nước để bảo đảm chủ quyền nhà ước Ukraina đối với các lãnh thổ bị chiếm đóng ở tỉnh Lugansk và Donetsk”.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề