Thủ lĩnh chiến binh Dmitry Trapeznhikov, một người bạn chiến đấu của Zakharchenko đã trở về Cộng hòa Kalmykia, tp Elista và được cử làm thị trưởng tp thủ đô nước cộng hòa.

“Bộ trưởng chiến binh “Timofeyev-Taskent” – một người cùng băng “Oplot” với Zakharchenko và Zhilin, người bị thủ tiêu ở ngoại ô Moskva vào cuối năm 2015

Dân thủ đô Kalmykia, tp Elista đã tập trung trên quảng trường biểu tình chống đối ông Trapesnhikov. Nhưng đòi hỏi chính của người biểu tình là: bảo vệ ngôn ngữ Kalmykia mà ông Trapeznhikov từng phản đối tiếng Ukraina ở Donbass.

Trapeznhikov được cử làm thị trưởng tp Elista ngày 26 tháng 9 năm 2019, sau khi trở về từ Donetsk.

https://www.dialog.ua/images/content/44ec13755bdb3ce80be0d77bf524b1fe.jpg

Đài Tự do đưa tin cho biết, cuộc biểu tình chuyển sang đấu tranh đường phố chống lại thủ lĩnh chiến binh từ Donbass trở về từ ngày 12 thángs 9 năm 2019.

Ngày 28 tháng 9 có khoảng 500 người xuống đường biểu tình ở Elista, thủ đô nước cộng hòa tự trị ít dân trên lãnh thổ bán sa mạc ở miền Nam Nga. Những người biểu tình đòi Trapeznhikov không được hủy diệt ngôn ngữ dân tộc, dựng biểu ngữ ở trung tâm thành phố với lời kêu gọi Trapeznhikov không được chống tiếng dân tộc như ông đã từng làm ở Ukraina – chống tiếng Ukraina ở Donbass.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề