Theo lời ông Tuka “kết thúc” kiểu như vậy đối với Plotnitskiy ông đã dự báo ba-bốn tuần trước. “tất nhiên là người của ông ấy rồi. Biết rằng Plotnitskiy cướp khắp lượt ở tỉnh Lugansk, không tiếc tay. Hiển nhiên là ông ấy có đối thủ là những “nhà cách mạng” địa phương.

Hoàn toàn có khả năng là việc loại bỏ ông Plotnitskiy là kết quả của thanh trừng nội bộ”, – ông Tuka đánh giá. Đồng thời ông không loại trừ sự liên đới của người “thủ lĩnh láng giềng” Alexander Zakharchenko. Họ cảnh tranh nhau về vị thế ảnh hưởng một cách công khai và tranh giành kiểm soát các luồn tài chính. Tranh tới mức là thiết lập “thuế quan và thuế sưu với nhau. Khả năng là chính những người của Zakharchenko quyết định “dọn” người láng giềng đi để đưa người của mình vào thay thế Plotnitskiy”, – ông Tuka viết.

Đồng thời ông Tuka không loại trừ khả năng “người anh cả” (Nga) có thể liên lụy tới vụ này. “Phân tích các sự kiện  tương tự tại các nước khác thì đa số các nhân vật “đáng ghét” sẽ chẳng sống lâu được. Sauk hi thực hiện sứ mạng vào thời kỳ đầu của cuộc xung đột họ sẽ trở nên không còn cần nữa cho các nhà đạo diễn, thậm chí là trở nên nguy hiểm.

Thứ nhất là họ biết quá nhiều. Thứ hai là họ quá đáng ghét, suy ra rằng họ không còn thích ứng với quá trình hiệp thương. Những số phận như thế đã xảy ra ở các nước Ban Căng (Nam tư cũ), ở Chechnia và ở Gruzia”, – thứ trưởng Tuka nói.

Theo ông Tuka, cơ quan đặc vụ Ukraina cũng có thể lên đới. “Kịch bản gần nhất đó là kết quả công tác thành công của các chuyên gia. Điều đó có thể như là các đặc vụ do chính phủ kiểm soát, cũng có thể chỉ là “những kẻ báo thù nhân dân”.

Bởi vì trong số dân Lugansk có nhiều người không muốn quên đi máu đồng bào mình và những người thân đã đổ xuống bởi bàn tay quân khủng bố. Tôi quả quyết là những “chuyến bay vũ trụ” như vậy sẽ còn diễn ra với nhiều tên khủng bố đầu sỏ khác”, – ông Tuka đánh giá.

Nguồn: TTX Unian

 

»Cùng chủ đề