Cuối năm than thở bởi Nguyễn Quang

Càng là người lớn, thấy tết về càng lo. Nhưng những câu than thở trong bài này không phải về giá cả, tiền thưởng tết… mà về vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều, hầu như chúng ta gặp khắp nơi.

Thôn tôi có một anh chàng

Rượu vào la hét, xóm làng chẳng yên,

Mà anh thì uống triền miên

Mặc cho hàng họ xóm riềng khuyên răn!

Rượu say, “anh Chí” không bằng

Anh kêu, anh réo cao tằng người ta

Nhà anh, anh cũng chẳng tha

Đánh con, chửi vợ, quát ra ầm ầm

Phá giường, đốt cửa, đập mâm

Đánh nhau khắp xóm mỗi lần cạn chai,

Tuy rằng anh rất “mảnh mai”

Tính liều nên chẳng có ai dây vào.

Chính quyền ơi, phải làm sao?


theo xitrum