Châu Âu, có thể bị buộc phải dùng hết số khí đốt dự trữ cho mùa đông, mặc dù vài tháng nữa mới tới mùa xuân, đang tìm những cách sản xuất điện khác và mua nhiên liệu thay thế để sưởi ấm, nếu việc xuất khẩu khí đốt của Nga không sớm trở lại bình thường.