Giới phân tích nhận định rằng tranh chấp giữa Nga và Ukraine không thể kéo dài hơn nữa. Bởi do những ảnh hưởng kéo dài của bão tố tài chính, Nga cũng “dính đòn” đau và muốn tăng thêm phần nào đó nguồn ngân khố để khôi phục kinh tế(trong đó bao gồm cả nguồn thu từ việc bán khí đốt cho Ukraine). Ngoài ra, đối với phía Nga thì, hy vọng châu Âu ổn định và phát triển luôn là vấn đề tiên quyết, đặc biệt khi quốc gia ở Đông Âu không muốn cô lập Nga.