Việc Nga và Ucraina đổ lỗi cho nhau về việc cắt giảm lượng cung khí đốt cho châu Âu làm nảy sinh một câu hỏi then chốt rằng đâu mới là “lời nói dối chân thật” giữa hai quốc gia rộng lớn này. Giới phân tích cho rằng về mặt lý thuyết có thể xác định khá chính xác ai có lỗi và mắc lỗi từ khi nào.