(DN.ODESA) – Cuộc đối đầu giữa Tổng thống V.Yushenko và thủ tướng Yulia Timoshenko có thể kết thúc bằng cuộc bần cử Tổng thống và Quốc hội trước thời hạn vào mùa xuân này.