Theo tin từ Tổng công ty Thép Việt Nam, công suất thiết kế các nhà máy cán thép trong nước hiện nay có thể đạt khoảng 6,5 triệu tấn/năm; nhu cầu tiêu thụ trong nước ước tính ở mức 5,35 triệu tấn/năm. Trong khi đó, thực tế sản xuất của các doanh nghiệp ngành thép trong nước là 4,75 triệu tấn/năm, nhập khẩu ước khoảng 600 ngàn tấn.

Như vậy, thực tế cung – cầu trong ngành thép không đến mức quá chênh lệch. Những khó khăn dẫn tới phải ngừng sản xuất của một số doanh nghiệp ngành thép vừa qua chỉ là bất ổn ngắn hạn; với những tín hiệu khả quan của nền kinh tế, nhiều khả năng các doanh nghiệp ngành thép sẽ giải quyết được bài toán hàng tồn kho trong ngắn hạn.

Riêng đối với Tổng công ty Thép Việt Nam, sản lượng sản xuất năm 2007 của Tổng công ty là 1,4 triệu tấn, bằng 30% sản lượng sản xuất cả nước, đạt 100% công suất thiết kế. Năm 2008, dự kiến sản lượng của doanh nghiệp tương đương năm trước. Với thị phần 35% toàn ngành, Tổng công ty là một trong những nhân tố quan trọng góp phần bình ổn thị trường thép.


theo ĐTCK