Người đứng đầu cơ quan Hải quan nhà nước Ukraina Maxim Nefyodov nói rằng ông kỳ vọng sự kháng cự mạnh mẽ từ các cán bộ cũ của cục hải quan.

Việc sa thải các nhân viên cũ khỏi cơ quan hải quan là một cuộc chiến. Người đứng đầu Cơ quan hải quann nước Ukraina Maxim Nefyodov nói trên truyền hình hromadske.

Theo ông, luật pháp hiện hành của Ukraina không cho phép đơn giản là sa thải người
cán bộ công vụ, bởi vì sau đó họ có thể phục hồi chức vụ thông qua tòa án.

“Điều này thật khó khăn và đây là một thách thức… đây thực chất là cuộc chiến tranh, và chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó. Ở đây chúng tôi đang chuẩn bị toàn bộ khung pháp lý, sau đó chúng tôi có một kế hoạch chiến đấu, tôi thậm chí còn muốn lên tiếng về việc chúng tôi sẽ loại bỏ những người này như thế nào. Hầu hết số họ sẽ ra tòa, vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị toàn bộ các cấp độ bảo vệ pháp lý”, – Ông Nefyodov nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng 500 nhân viên trở lên sẽ không chuyển sang chế độ mới từ chế độ cũ.

Người đứng đầu Hải quan nhà nước lưu ý rằng việc tái chứng nhận nhân viên hải quan sẽ
được thực hiện trong năm 2020.

• Trước đó đã có thông báo rằng những nhân viên hải quan có thể kỳ vọng được tăng lương.

• Người toàn quyền về bảo vệ quyền doanh nghiệp Marchin Svenchitskiy sẽ giúp ông Nefyodov cải cách hải quan.

• Tổ chức Di cư quốc tế và Cục các vấn đề quốc tế về buôn bán Ma túy và Thực thi pháp
luật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ giúp tạo ra một hệ thống nhân sự mới cho hải quan Ukraina.

Nguồn: UN

PS/Comment: Theo thông tin của ông Nefyodov, khoảng 3 gần đây mức thu từ thuế quan vào ngân sách đã giảm đi. Chưa rõ nguyên nhân vì sao nhưng gần đây chính phủ và tổng thống đã có những biện pháp mạnh để nỗ lực loại bỏ tham nhũng trong các trạm hải quan, trước hết là chống buôn lậu. Tham nhũng trong hải quan gây nên thiệt hại hàng tỉ đô la cho ngân sách Ukraina, tuy nhiên  cải cách hải quan gặp rất nhiều khó khăn, trước hết là sự kháng cự của hệ thống cán bộ trong lĩnh vực này.

»Cùng chủ đề