Giá cả trên thị trường tiêu dùng Ukraina giảm trong tháng 2 năm 2016 so với các tháng trước đó là 0,4%, kể từ đầu năm giảm 0,5%. Trong thông báo của cục thống kê nhà nước Ukraina nói.

Như đánh giá, trên thị trường tiêu dùng vào tháng 2 giá cả thực phẩm và nước uống không cồn giảm 0,7%.

“Giá giảm nhiều nhất là trứng – 2,4%. Giá thịt muối “Salo”, hoa quả, thịt và sản phẩm thịt, gạo giảm 2,5 – 0,7%. Trong khi đó sản phẩm sữa tăng 2,7 – 1,2%”, – trong thông báo nói.

Ngoài ra, giá cả nước uống có cồn và thuốc lá giảm 1,3%, điều có liê quan tới giảm giá sản phẩm thuộc lá 3%. Trong khi đó giá nước uống có cồn tăng lên 1,1%.

“Giá nhà ở, nước, điên năng, khí đốt và các dạng nhiên liệu tăng 0,3% do tăng giá nước thải (2,2%), giá cấp nước tằng 1,9%, tiền thuê nhà tăng 1,0%”, – cục thống kê cho biết.

“Giá giao thông nói chung không thay đổi, trong khi đó nhiên liệu và dầu rẻ đi 1%. Dịch vụ hàng không và ô tô tăng tương ứng 4,2% và 3,8%”, – cục thông kê cho biết.

Như đã thông báo trong tháng 1 năm 2016 lạm phát tăng 0,9% kể từ mức 0,7% trong tháng 12 năm ngoài.

Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề