Người đứng đầu cơ quan ngân khố Ukraina báo cáo về nền kinh tế ngầm (trốn thuế). Trong báo cáo của cục ngân khố nhà nước (GFS) nói rằng nguồn thu vào ngân sách đã gia tăng nhờ cuộc đấu tranh với “kinh tế ngầm”. Cục trưởng cục ngân khố Roman Nasirov tuyên bố trong cuộc họp báo tại trụ sở của HĐBT ở Kyiv. Hình: Cục trưởng cục ngân khố nhà nước Roman Nasirov >>

“Thuế cơ bản đó là thuế giá trị gia tăng (VAT). Vào đầu năm nay, từ tháng 1 tới tháng 5, thu trung bình hàng tháng, chưa tính tới tập đoàn “Naftogas Ukraina” ở mức 6,8 tỷ Hrivnia. Những trong ba tháng tiếp theo nguồn thu này đã tăng đáng kể nhờ tất cả các hành động được áp dụng – tới mức 9 tỷ Hrivnia hàng tháng. Đây là tấm gương của việc kinh tế thoát ra khỏi bóng tối làm gia tăng nguồn thu chỉ riêng về thuế VAT là 2 tỷ Hrivnia (100 triệu đô la). Số tiền này chúng ta chũng ta nhận thêm vào ngân sách nhờ những biện pháp làm các xí nghiệp thoát ra khỏi kinh tế ngầm”, – ông Nasirov đánh giá.

Người đứng đầu cục ngân khố nói thêm rằng, từ đầu năm trong giai đoàn đăng ký hóa đơn thuế VAT đã chặn được các tác vụ với tổng số tiền 243 tỷ Hrivnia. “Con số này gấp 9 lần nhiều hơn so với toàn bộ năm ngoái. Đây là những nỗ lực ngăn chặn kinh tế ngầm đánh cắp tiền thuế giá trị gia tăng từ ngân sách Ukraina (hoàn thuế VAT –ND)”, – ông Nasirov lưu ý.

Theo lời ông, cục ngân khố kể từ đầu năm cũng chặn được trên 50 trung tâm rửa tiền. “Phép tính đơn giản: 50 trung tâm rửa tiền với 50 con dấu của mỗi công ty (ma -ND) bình quân cho mỗi trung tâm thì có 2500 công ty. Hiện chúng tôi có 10 ngàn công ty như thế (“ma”) trong cơ sở dữ liệu. Và chỉ có thể hình dung, những xí nghiệp ma nay tương ứng với bao nhiêu xí nghiệp thật của nền kinh tế và thực hiện dịch vụ rửa tiền (trốn thuế -ND) cho họ”, – ông Nasirov tính toán.

Theo lời ông Nasirov, Cục ngân khố nhà nước đã thu hàng hóa chịu thuế đặc biệt nhưng trốn thuế này với số lượng hầu như 1 tỷ Hrivnia.

“Đáng tiếc là vẫn còn những vấn đề hầu như trong từng lĩnh vực. Các vấn đề có cả ở các pháp nhân, cả ở các thể nhân”, trưởng cục ngân khố nhà nước cho biết. – cuộc đấu tranh với kinh tế ngầm vẫn còn tiếp tục và cuộc đấu tranh này buộc các xí nghiệp cũng như các cá thể chuyển sang hoạt động trắng và minh bạch.

Theo đánh giá của các chuyên gia, mức độ kinh tế ngầm của Ukraina cao hơn mức theo dữ liệu của bộ phát triển kinh tế và thương mại đánh giá (42%). Theo đó mức kinh tế ngầm ở Ukraina lf 42%. Trong bộ tài chính người ta thông báo rằng kinh tế ngầm ở Ukraina đạt mức 67%. Còn theo đánh giá của bộ phát triển kinh tế và thương mại trong măm 2014 – 42% GDP và là con số kỷ lục kể từ năm 2007.

Nguồn: “sevodnya.ua”

»Cùng chủ đề