Những người sống ở Ukraina cần khai báo thu nhập chưa thuế năm 2018. Việc khai báo cần phải thực hiện trước ngày 1 tháng 5, nếu không sẽ bị phạt từ 25 đến 50% số tiền thu nhập chưa khai báo. Cơ quan cục ngân khố nhà nước Ukraina thông báo.

Người lãnh đạo phòng kiểm toán tài chính Rybalchenko cho báo “Sevodnya” biết như sau.

Tất cả những ai cho thuê nhà cửa, làm các dịch vụ hoặc công việc khác (dịch vụ lái xe, trợ lý luyện tập…) và đồng thời lại không phải là trợ lý làm thuê hay kinh doanh cá thể theo hợp đồng công khai. Những người nhận quà biếu hoặc nhận khuyến mại về giá hàng hóa cũng phải khai báo thu nhập.

“Nói riêng có thể tách các công dân nhận tiền chuyển từ thẻ chuyển tiền của người khác hoặc tổ chức khác (và họ cũng không phải cá thể kinh doanh).

Loại tiền nhận theo cách này cơ quan thuế có thể xem là tiền thu nhập. Trong năm 2018 những người nhận tiền lương, thu nhập từ người sử dụng lao động công khai thì không phải báo cáo (vì chủ sử dụng lao động hàng quý, hàng tháng chủ sử dụng lao động đã báo cáo, -nd). Còn tất cả những người khác cần phải khai báo. Thể nhân (kinh doanh cá thể không công khai) cần báo cáo điều này trước ngày 1 tháng 5 năm 2019”, – ông Rybalchenko giải thích.

Có ba cách khai báo. Thứ nhất, có thể làm giấy tờ và tự tới cơ quan thuế vụ để nộp, hoặc cũng có thể thông qua người đại diện hợp pháp.

Thứ hai, có thể gửi qua bưu cục có hồi đáp. Thứ ba, có thể sử dụng “văn phòng điện tử người nộp thuế”.                                                                                                                                                    Xem hướng dẫn “Văn phòng người nộp thuế” >>>ở đây 

Công dân Ukraina đồng thời cũng có thể lấy lại một số khoản tiền đã nộp ngân sách trước đó do được hưởng ưu đãi thuế. Nếu như bạn năm trước đã trả chiết khẩu % cho tín dụng bất động sản, đã nộp một phần tiền thu nhập của mình cho thiện nguyện, thanh toán dịch vụ các cơ sở giáo dục tư nhân thì bạn có thể được hoàn lại số tiền thuế (không tính thuế đối với số tiền đã cho đi, -nd).

Nhà nước cũng hoàn cho bạn số tiền thuế nếu bạn đã sử dụng tiền để chữa bệnh, thanh toán tiền bảo hiểm. Ngoài ra, những chi phí cho sửa chữa, bổ sung trang bị giao thông vận tải (chẳng hạn lắp đặt bộ chuyển đổi nhiên liệu xăng/khí – ГБО), thanh toán tiền thay thế công nghệ mới, thanh toán dịch vụ nhà nước về nhận con nuôi.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề