Thứ 3, ngày 27 tháng 11 ở Ukraina đã có cục điều tra nhà nước DBR bắt đầu làm việc. Công tác chuẩn bị cho ngày ra mắt DBR mất hẳn một năm. Tất cả các điều tra viên sau khi trải qua tuyển chọn đã tuyên thệ lời thề, giám đốc cục điều tra nhà nước Roman Truba nói trước báo giới ở Kyiv.

Do tình trạng chiến tranh được ban bố cho nên lễ tuyên thệ và ra mắ đã được đơn giản hóa.

Nói chung DBR có 300 điều tra viên, có sở điều tra tại 7 khu vực lãnh thổ và cơ quant rung ương ở Kyiv.

“Cơ quan DBR sẽ điều tra các vụ hình sự do các quan chức cấp cao vi phạm, các thẩm phán và các cán bộ của cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời điều tra cả các vụ án trong quân đội.

Chúng tôi bắt đầu làm việc từ các vụ do mình điều tra và sẽ không lấy các vụ hiện đã trong tay các cơ quan thực thi pháp luật khác, nghĩa là đang do cơ quan công tố tối cao GPU chịu trách nhiệm lãnh đạo điều tra. GPU sẽ tiến hành điều tra các vụ án mà minh đang quản lý”, – ông Truba nói trước báo giới.

Ông Truba cũng cho biết, điều đó cũng do luật pháp về DBR chưa hoàn thiện, nghĩa là chưa có cán bộ tác chiến. Vì lý do này, DBU sẽ thu hút cán bộ tác chiến từ các cơ quan thực thi pháp luật khác cho hoạt động ban đầu của DBR.

Trước đó ông Truba cũng đã lưu ý rằng việc thành lập DBR là điều kiện cuối cùng của Kế hoạch tự do hóa chế độ phi thị thực với Liên minh Châu Âu.

Ngày 16 tháng 8 có 42 cán bộ điều tra trúng cử vào DBR và giữ các chức vụ ở cơ quant rung ương của DBR và họ đã tuyên thệ.

Có 27 ứng viên mà ủy ban tuyển dụng khuyến nghị trúng cử nhưng bị ông Truba từ chối do kết quả giám định nói dối qua máy Poligraph bị hủy không có căn cứ.

Tuy nhiên vào đầu tháng 11 đã tiến hành giám định nói dối lần hai đối với 27 ứng viên trên máy Poligraph thì tất cả các ứng viên đã trải qua thành công.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề