Ủy ban tuyển dụng Cục điều tra nhà nước (DBR) đã xác định được 75 người chiến thắng trong cuộc thi tuyển dụng công vụ cho các chức vụ điều tra viên của cục điều tra nhà nước. Họ sẽ nhận được quyết định vào biên chế sau khi hồ sơ của họ được kiểm tra lại.

Giám đốc cục điều tra nhà nước DBR Roman Truba trả lời báo “Interfax-Ukraina”. >>“Интерфакс-Украина”.

Giàm đốc cơ quan cục DBR của Ukraina Roman Truba >>

“Ngày 31 tháng 7 ủy ban đã xác định 75 ứng viên chiến thắng cho biên chế điều tra viên. Đó là những ứng viên từng làm việc điều tra viên trong cơ quan công tố và trong các cơ quan thực thi pháp luật khác”, – ông Truba nói.

Theo lời ông, luật đã xác định rõ hạn ngạch điều tra viên của DBR – 51% không từng làm việc điều tra viên trong các cơ quan thực thi pháp luật, 49% – đó là những điều tra viên của cơ quan công tố và các cơ quan thực thi pháp luật khác. (Ý nghĩa của điều khoản này là đổi mới cán bộ của cơ quan điều tra, nhưng vẫn có quá trình chuyển tiếp, -nd).

“Tất cả có 152 chức vụ biên chế ở cơ quan trung ương và 231 biên chế cho 7 cơ quan sở khu vực. Nghĩa là có 383 chức vụ điều tra viên được tuyển chọn”, – ông giám đốc DBR Truba nói.

Ông Truba nhấn mạnh rằng, tất cả các ứng viên cần trải qua công tác kiểm tra đặc biệt, cũng như những cán bộ được tuyển vào chức vụ lãnh đạo DBR. (Kiểm tra lý lịch và thu nhập…, -nd).

Lưu ý rằng, trong một phỏng vấn cho báo “Lb.ua” ông Truba nói sẽ khởi động cơ quan DBR vào tháng 7 năm 2018.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề