Ngày 5/8/2020 Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã gửi hàng ngàn lọ thuốc Interferon Alfa 2B do Cuba sản xuất để hỗ trợ Việt Nam chống dịch Covid 19. Đây là loại thuốc đạt chuẩn Châu Âu, khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống lại virus Sars -CoV-2. Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều trị những bệnh nhân Covid19 nặng.

Số thuốc này sẽ được vận chuyển cùng các quân y vào Đà Nẵng, Quảng Nam để chống dịch. Bên cạnh đó, Cuba đã cử 1 đoàn chuyên gia y tế đến Việt Nam để hỗ trợ.
CUBA -VIỆT NAM mãi mãi là anh em!

Nguồn: Đà Nẵng phố.