Cty nhà nước “Naftogaz Ukraina” gọi quyết định của Đức về cấp phép xây dựng đường ống dẫn khí “Dòng khí phía bắc số 2” là có thể kì vọng trước”. Cơ quan báo chí Naftogaz thông báo. >>НАК Нафтогаз.

“Như đã kì vọng, các cơ quan cấp phép của Đức đã cấp giấy phép cuối cùng cho xây dựng “Dòn khí phía bắc số 2 trên lãnh thổ Đức. Lần này nói về 30 ki lô mét đường ống trong khu vực đặc quyền kinh tế Đức. Điều này chẳng thú vị gì nhưng là có thể kì vọng và dự báo trước được”, – Naftogaz đánh giá.

Naftoga lưu ý rằng các cơ quan chính thức của Đức gọi dự án đường ống này là “tuyệt đối mang tính thương mại”, và xem nó là sự nghiệp được hạn chế bởi các quyền lợi của các Cty có chế độ điều tiết tương ứng.

Tuy nhiên ở Cty Naftogaz, Ủy ban Châu Âu, Nghị viện Châu Âu và đa số cá quốc gia EU, Ukraina, Mỹ và Canada thì không xem như thế.

Lưu ý rằng, Đức đã cấp phép cho Cty Nga “Dòng khí phía bắc số 2” (Nord Stream 2 AG) giấy phép xây dựng và khai thác đường ông trong khu đặc quyền kinh tế của Đức.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề